Dziedziczenie i dział spadku a podpisana intercyza

Małgorzata Woźniak01 września 2019Komentarze (0)

Często Klienci mnie pytają, czy intercyza ma wpływ na dziedziczenie, czy też dział spadku.

Należy przeanalizować dwie kwestie – jaki wpływ ma intercyza na dziedziczenie oraz jak ma się do działu spadku.

Czy możesz dziedziczyć po małżonku pomimo podpisanej intercyzy?

Tak. Intercyza nie ma żadnego wpływu na krąg osób powołanych do spadku. Jako małżonek należysz do kręgu spadkobierców ustawowych. Intercyza to nie zrzeczenie się dziedziczenia i nie ma nic też nic wspólnego z odrzuceniem spadku.

Intercyza a dział spadku

Podpisana przez Ciebie intercyza zmienia ustrój majątkowy i wpłynie w ostatecznym rozrachunku na to co otrzymasz w dziale spadku. Jeśli w Twoim małżeństwie obowiązuje wspólność majątkowa, co do zasady, wszystko co w małżeństwie nabyliście wchodzi do Waszego majątku wspólnego. Prawo do tego majątku wspólnego posiadasz  na równych zasadach ze współmałżonkiem. W przypadku śmierci współmałżonka, do spadku po nim wchodzi tylko połowa tego majątku wspólnego oraz cały majątek osobisty zmarłego. Druga połowa majątku wspólnego nabyta zostanie przez Ciebie, z mocy prawa – jesteś bowiem właścicielem tej części majątku wspólnego.

Jeśli natomiast w małżeństwie obowiązuje rozdzielność majątkowa, nie powstaje już majątek wspólny. Każdy z Was posiada swój prywatny majątek i w przypadku śmierci tylko ten majątek podlega dziedziczeniu (wchodzi do spadku).

Ważne: wysokość udziału spadkowego w obu przypadkach będzie taka sama – dziedziczysz ułamek, który określa ustawa. Jednak, kiedy obowiązuje Cię wspólnota majątkowa otrzymasz więcej – bo część praw nabędziesz w wyniku dziedziczenia, a część z uwagi na swój własny udział w majątku wspólnym. W przypadku rozdzielności otrzymasz “jedynie” udział z majątku prywatnego współmałżonka.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 503 662 367e-mail: kancelaria@wozniakmalgorzata.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/dzialspadkubeztajemnic.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@wozniakmalgorzata.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: