Rozliczenie w dziale spadku nakładów poczynionych na nieruchomość

Małgorzata Woźniak17 maja 20186 komentarzy

W sprawie o dział spadku możesz wnosić o rozliczenie nakładów poczynionych na nieruchomość, która jest przedmiotem spadku. Ale czy w każdym przypadku otrzymasz zwrot równowartości poczynionych nakładów?

Podstawę prawną zwrotu nakładów poczynionych na nieruchomość stanowi art. 207 kc zgodnie, z którym „pożytki i inne przychody z rzeczy wspólnej przypadają współwłaścicielom w stosunku do wielkości udziałów; w takim samym stosunku współwłaściciele ponoszą wydatki i ciężary związane z rzeczą wspólną”

Przez wydatki i ciężary należy rozumieć wszelkiego rodzaju wydatki na nieruchomość, zarówno nakłady konieczne związane z normalną eksploatacją rzeczy, jak i inne nakłady i obciążenia. W orzecznictwie przyjmuje się jednak, że współwłaściciel, który dokonał nakładów koniecznych na nieruchomość będącą przedmiotem współwłasności, nie może żądać zwrotu wartości tych nakładów, odpowiadających udziałowi pozostałych współwłaścicieli w całości nieruchomości, jeżeli w drodze podziału nie korzystają oni z tej części nieruchomości, na którą zostały te nakłady dokonane – uchwała SN z dnia 8 stycznia 1980 r., III CZP 80/79, OSNCP 1980, nr 9, poz. 157.

W literaturze zwrócono także uwagę, że rozliczenia z tytułu nakładów dotyczą tylko nakładów poczynionych zgodnie z zasadami zarządu rzeczą wspólną, a więc za zgodą większości – nakłady konieczne, lub wszystkich współwłaścicieli – inne nakłady ( art. 199 kc-202 kc).

Dla przykładu jeśli w sprawie o dział spadku występujesz o rozlicznie nakładów poczynionych na nieruchomości, która ma przypaść po podziale na twoją rzecz i wyłącznie ty z tych nakładów korzystałeś, to sąd powinien oddalić roszczenie. Dodatkowo jeśli prace remontowe (nakłady), zostały wykonane bez jakikolwiek konsultacji z pozostałymi spadkobiercami, to w oczywisty sposób doszło do naruszenia dyspozycji z art. 199 kc – 202 kc regulujących zasady prawidłowego zarządu rzeczą wspólną.

Sąd nie powinien obciążać spadkobierców kosztami nakładów, z których nigdy nie korzystali i które po zniesieniu współwłasności nie zostaną przyznane na ich własność. Musisz zauważyć, iż Sąd ustala skład i wartość spadków według stanu z daty ich otwarcia, a więc z daty śmierci spadkodawcy, nakłady poczynione po tej dacie nie powinny być rozliczane.

Reasumując, jeśli dokonujesz nakładów na nieruchomości, która jest przedmiotem spadku, nie otrzymasz zwrotu tych nakładów gdy:

– nakładów dokonałeś po śmierci spadkodawcy;

– nakłady służyły tylko tobie, bo mieszkałeś na tej nieruchomość, bądź z niej korzystałeś,

– nieruchomość w dziale spadku ma przypaść tobie.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 503 662 367e-mail: kancelaria@wozniakmalgorzata.pl

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

PG 27 września, 2018 o 08:47

Dzień dobry, z zainteresowaniem przeczytałem Pani artykuł, mam jedną pewną wątpliwość. W artykule napisała Pani : … “Musisz zauważyć, iż Sąd ustala skład i wartość spadków według stanu z daty ich otwarcia, a więc z daty śmierci spadkodawcy, nakłady poczynione po tej dacie nie powinny być rozliczane. Reasumując, jeśli dokonujesz nakładów na nieruchomości, która jest przedmiotem spadku, nie otrzymasz zwrotu tych nakładów gdy:
– nakładów dokonałeś po śmierci spadkodawcy;….”
Tymczasem w jednym z wyroków Sąd stwierdził: Nie podlegały przy tym rozliczeniu nakłady poczynione za życia spadkodawcy, albowiem oczywiste jest, że nie są to nakłady na spadek w rozumieniu art. 686 k.p.c., skoro do otwarcia spadku doszło później. W razie poczynienia przez uczestnika postępowania nakładów za życia spadkodawcy, dojść mogło do powstania wierzytelności względem spadkodawcy o zwrot nakładów koniecznych, które nie miały pokrycia w korzyściach, które uzyskał uczestnik postępowania, bądź zwrot innych nakładów zwiększających wartość nieruchomości (art. 226 k.c.). Katalog spraw podlegających rozpoznaniu w dziale spadku jest jednak wyczerpujący i nie powinien być w drodze wykładni rozszerzany. Dlatego też, nawet jeśli wierzyciel spadkowy jest jednocześnie jednym ze spadkobierców dzielonego spadku, brak jest podstaw do rozstrzygania w postępowaniu działowym o stosunkach prawnych między spadkobiercami w związku z długiem spadkowym (podobnie J. Gudowski, Komentarz do kodeksu postępowania cywilnego pod red. T. Erecińskiego, III Tom, Warszawa 2012, s. 531 i 532).

Odpowiedz

Małgorzata Woźniak 14 października, 2018 o 17:57

Dzień Dobry,
Zagadnienie nakładów to nie jest prosta sprawa. Orzecznictwo w tym temacie jest bogate. Prezentowane stanowisko znam. Jednakże proszę zauważyć, że istnieje rozróżnienie nakładów – konieczne, jeśli nie uzyskano korzyści z tych nakładów. Jeśli dokonaliśmy nakładów za życia spadkodawcy, to trzeba się zastanowić najpierw jaka była tego podstawa? Jakie były ustalenia ze spadkodawcą?

Odpowiedz

adam 28 października, 2018 o 16:28

Teraz ja już nic nie rozumiem. Jak można nie uzyskać korzyści z nakładów koniecznych? A jak rozliczyć nakłady jeśli nie było ustaleń ze spadkodawcą? – przecież to reguluje 686 kpc i bardzo bogate orzecznictwo

adam

Odpowiedz

marek 5 lutego, 2019 o 19:07

Jak należy potraktować termomodernizacje budynku mieszkalnego tj. wymiana okien, docieplenie ścian, czyli temat na czasie ograniczenie emisji CO2 ?

Odpowiedz

marek 8 lutego, 2019 o 14:28

Dzień dobry Pani Mecenas,
zastanawiam się nad takim zagadnieniem, mianowicie:
w jaki sposób mogą dochodzić swoich roszczeń osoby trzecie, które poczyniły nakłady na nieruchomość spadkową? Czy mogą być uczestnikami postępowania o dział spadku?

Odpowiedz

Krys 25 listopada, 2020 o 18:12

Dzień dobry. JAK winien postąpić Sąd przy dziale spadku w sytuacji, gdy jeden współwłaściciel bez zgody pozostałych bez wymaganego prawem pozwolenia wyburzył dom, a na jego miejscu odbudował nowy dom o innej konstrukcji. Prace budowlane przeprowadzone były nielegalnie. Nielegalny inwestor kombinuje jak uniknąć zalegalizowania. Wydana została decyzja na rozbiórkę, a odwołania od decyzji PINB do WINB i WSA decyzji oddalono. NSA również oddalił skargę kasacyjną wniesioną przez nielegalnego inwestora.
Jakie w tej sytuacji może być rozstrzygnięcie przez Sąd Rejonowy mający przeprowadzić dział spadu. Nielegalny inwestor, który wyburzył dom twierdzi, że stary dom nie był nic wart i dlatego został wyburzony, a na odbudowę nowego domu tylko on poniósł nakłady. Domaga się ich zwrotu, a w związku z tym, ze stary dom nie istnieje to nikomu się nic nie należy. Nadmieniam, że tylko nielegalny inwestor wraz ze swoją rodziną użytkuje całą posesję wraz z zabudowaniami. Będę wdzięczna za odpowiedź /radę/na mojego mejla.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@wozniakmalgorzata.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: