Sposoby działu spadku

Małgorzata Woźniak03 lipca 2017Komentarze (0)

Sposoby działu spadku - Małgorzata Woźniak - adwokatWskutek śmierci spadkodawcy, jego spadkobiercy zarówno testamentowi jak i ustawowi stają się właścicielami majątku – aktywów i pasywów. Ten stan nazywa się współwłasnością – każdy ze spadkobierców jest współwłaścicielem wszystkich przedmiotów wchodzących w skład spadku z osobna.

Aby wyjść ze współwłasności konieczne jest dokonanie działu spadku. W jaki sposób to zrobić?

Umowny dział spadku

Najprostszym rozwiązaniem jest umowny dział spadku bez konieczności uciekania się na drogę postępowania sądowego. Jednakże w tym przypadku, musisz uzyskać zgodę współwłaścicieli. Umowa może być zawarta w zwykłej formie pisemnej, jednak gdy w skład spadku wchodzi nieruchomość, konieczna jest forma aktu notarialnego.  Umową można dokonać także częściowego działu spadku jeśli spadkobiercy porozumieli się tylko co do niektórych składników majątku np. spadkobiercy w pierwszej kolejności dokonują podziału środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz pojazdów mechanicznych, w dalszej kolejności przeprowadzą podział nieruchomości.

Umowę o dział spadku może podpisać np. dwóch z trzech spadkobierców, kiedy to np. spadkobierca A przejmuje udział w spadku spadkobiercy B, w związku z czym we współwłasności pozostaje już tylko ze spadkobiercą C.

Kiedy nie ma szans na umowy dział spadku, pozostaje Ci postępowanie przed sądem.

Sądowy dział spadku

Każdy ze spadkobierców może wystąpić do sądu z wnioskiem o dział spadku. We wniosku należy wskazać składniki majątku spadkowego oraz propozycję podziału. Sąd nie jest jednak związany wnioskiem i może dokonać rozrządzenia w sposób jaki uzna za stosowne biorąc pod uwagę najlepszy interes uczestników postępowania, m.in. stan majątkowy spadkobierców, co istotne przy ustalaniu uczestników odpowiedzialnych za ewentualne spłaty; dotychczasowy sposób korzystania przez spadkobierców z przedmiotów należących do spadku np. sąd powinien przyznać nieruchomość tym ze spadkobierców, którzy w niej stale zamieszkują, czynią nakłady, interesują się, a nie tym, którzy zamierzają ją sprzedać i przez to wzbogacić się.

Przy sądowym dziale spadku możliwe są co do zasady trzy sposoby, które mogą być wykorzystywane niezależnie do różnych przedmiotów należących do spadku.

  1. Przyznanie przedmiotu na własność jednemu ze spadkobierców. Jeśli wartość przedmiotu mieście się w schedzie spadkowej – wówczas nie ma potrzeby spłacania pozostałych spadkobierców. Jeśli jednak sam przedmiot, lub suma przedmiotów przydzielonych jednemu ze spadkobierców przekracza wartość schedy – konieczne będzie „spłacenie” pozostałych uprawnionych.
  1. Fizyczny podział przedmiotu.
  2. Sprzedaż i podział kwoty uzyskanej ze sprzedaży.

W dalszej części mojego bloga szczegółowo zajmę się każdym ze sposobów podziału. Zapraszam Cię zatem do śledzenia bloga.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 503 662 367e-mail: kancelaria@wozniakmalgorzata.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/dzialspadkubeztajemnic.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@wozniakmalgorzata.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: