„Trzy w jednym” dział spadku wraz z wnioskiem o podział majątku wspólnego małżonków i zniesienie współwłasności – wzór wniosku

Małgorzata Woźniak13 lutego 20184 komentarze

W poprzednim poście [który przeczytasz tutaj] opisywałam z jakim żądaniem powinieneś zwrócić się do sądu, kiedy przedmiotem spadku jest nieruchomość, która wchodziła w skład majątku wspólnego małżonków.

Poniżej zamieszczam wzór wniosku, który jest wnioskiem „trzy w jednym” dział spadku wraz z wnioskiem o podział majątku wspólnego oraz zniesieniem współwłasności nieruchomości.

*****

Warszawa, dnia 14 lutego 2018r.

Sąd Rejonowy w ………….

I Wydział Cywilny

 

Wnioskodawczynie:              1. ……………

                                               Zam. ……….

                                               PESEL: ……..

 1. …………….
 2. …………….

                                               PESEL: ………

Uczestnik postępowania:     …………………

 1. ……………..

                                               PESEL: ……….

wartość przedmiotu sprawy: ……zł

opłata: 1500 zł

WNIOSEK

o zniesienie współwłasności i dział spadku

 

Działając w imieniu własnym, wnosimy o:

 1. ustalenie, że w skład majątku wspólnego spadkodawczyni …..i …… wchodzi lokal mieszkalny numer .. o powierzchni ..m2, położony przy ul. ….. w Warszawie, dla którego Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie … Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA2M/……………../0,
 2. ustalenie, że udziały w majątku wspólnym małżonków …… są równe,
 3. ustalenie, że w skład spadku po ……………wchodzi udział wynoszący ½ części w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer…, położonej przy ul. …. w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie … Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA2M/……/0, o powierzchni ….
 4. dokonanie podziału majątku wspólnego i działu spadku po zmarłej ….., w skład którego wchodzi udział wynoszący ½ części w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny numer .., położonej przy ul. … w Warszawie, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie … Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer WA2M/………../0, o powierzchni … poprzez jego przyznanie na wyłączną własność uczestnikowi postępowania …………… z jednoczesnym zasądzeniem obowiązku spłaty na rzecz wnioskodawczyń według przysługujących im udziałów w spadku;
 5. rozstrzygnięcie o kosztach postępowania według norm przepisanych.

W przedmiocie dowodów wnoszę o dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z:

 

 1. przesłuchania stron w trybie art. 299 k.p.c. na okoliczność składu masy spadkowej po….., wartości masy spadkowej, zasadności przyznania lokalu uczestnikowi.
 2. aktu notarialnego z dnia …..roku sporządzonego przed……., notariuszem w ….w Warszawie, Rep nr …na okoliczność współwłasności małżeńskiej oraz posiadania przez zmarłą ½ części w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr …, położonej przy ul. ….w Warszawie wraz ze związanym z tym prawem udziałem w wysokości ….części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i jego urządzenia, które służą do wspólnego użytku ogółu mieszkańców położonego przy ul. ……..w Warszawie
 3. wydruku z księgi wieczystej nr WA2M/……./0 na okoliczność składu masy spadkowej po zmarłej ;
 4. aktu notarialnego – protokołu dziedziczenia i oświadczenia dotyczącego wyjawienia majątku z dnia….. sporządzonego przed ….na okoliczność dokonania poświadczenia dziedziczenia po zmarłej ….przez …oraz …..oraz złożonego przez nie oświadczenia dotyczącego wyjawienia majątku
 5. aktu notarialnego – aktu poświadczenia dziedziczenia z dnia ……na okoliczność poświadczenia dziedziczenia po zmarłej ……przez wnioskodawczynie;

Ponadto wnoszę o zobowiązanie uczestnika ….do przedłożenia informacji z banku o posiadanych rachunkach bankowych i lokatach, ich wysokości na dzień śmierci żony……  na okoliczność ustalenia wartości majątku wspólnego małżonków…….

Wykonując zobowiązanie wynikające z treści art. 187§1 punkt 3 k.p.c. informujemy, iż wnioskodawczynie nie podejmowały próby polubownego załatwienia sprawy.

 

UZASADNIENIE

 

Spadkodawczyni …..ostatnio zamieszkała przy ul. ……w Warszawie zmarła w dniu ….. pozostawiając testament notarialny.

Dowód: akt notarialny

Dnia….. przed notariuszem w Warszawie, sporządzony został akt notarialny, w którym to wnioskodawczynie, córki spadkodawczyni, złożyły oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Dowód: akt notarialny

Tego samego dnia sporządzony został również akt poświadczenia dziedziczenia, w którym to, notariusz w Warszawie poświadczył, że spadek po …..nabyły na podstawie testamentu notarialnego, z dobrodziejstwem inwentarza wnioskodawczynie w udziale wynoszącym ½ części.

Dowód:  akt poświadczenia dziedziczenia

Skład i wartość masy spadkowej

W skład spadku po ….. wchodzi udział wynoszący ½ części w nieruchomości stanowiącej lokal mieszkalny nr .., położonej przy ul. ……w Warszawie, o powierzchni…., wraz ze związanym z tym prawem udziałem w wysokości …części w nieruchomości wspólnej, którą stanowi prawo użytkowania wieczystego oraz części budynku i jego urządzenia, które służą do wspólnego użytku ogółu mieszkańców położonego przy ul. …….w Warszawie.

Dowód: akt notarialny

Uczestnik na stałe zamieszkuje mieszkanie przy ul…., w którym to mieszkał z żoną aż do dnia jej śmierci. Wnioskodawczynie nie zamierzają zmieniać miejsca zamieszkania i zajmować ww. lokalu. Nie chcą również, aby uczestnik, wyprowadzał się z mieszkania, w którym spędził większość swojego życia. W związku z tym, wnioskodawczynie zgodnie przyznały, iż przyznanie mu ww. lokalu wraz z wyłączną własnością co do tego lokalu i zobowiązanie go do dokonania spłat na rzecz wnioskodawczyń wydaje się być słuszne i zgodne z zasadami współżycia społecznego.

Biorąc pod uwagę obecne ceny rynkowe mieszkań o podobnej powierzchni i wybudowanych w zbliżonym okresie czasu, co przedmiotowe mieszkanie, jego wartość szacować można na ok. …. W związku z tym spłaty na rzecz każdej z wnioskodawczyń wyniosłyby po ok. …….zł.

Wnioskodawczynie mają wiedzę, iż uczestnik posiada środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym prawdopodobnie w banku …., jednakże nie znana jest ich wysokość. Spadkodawczyni miała z małżonkiem ustawową wspólność majątkową małżeńską w związku z tym oszczędności uczestnika stanowią majątek wspólny małżonków i połowa ich powinna stanowić masę spadkową po zmarłej…….

W świetle powyższych wyjaśnień, wniosek zawarty w petitum niniejszego pisma jest uzasadniony i konieczny.

 

Załączniki:

 1. dowód uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 1500 zł,
 2. akt notarialny
 3. wydruk z księgi wieczystej,
 4. akt notarialny,
 5. akt poświadczenia dziedziczenia
 6. odpis wniosku wraz z załącznikami.

 *****

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 4 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

  Misia 11 października, 2019 o 11:27

  Szanowna Pani,
  Z czego wynika oplata 1500 zł?

  Odpowiedz

  Olga 21 sierpnia, 2020 o 15:50

  Dołączam się do zapytania.

  Odpowiedz

  Damian 7 października, 2021 o 16:16

  Czy Załączniki do odpisów dla spadkobierców Powinny być w oryginałach czy może być kopia pytam ponieważ Mam sprawę o spadek z 17 spadkobiercami 🙂 pozdrawiam

  Odpowiedz

  Dorota 17 lipca, 2022 o 14:15

  Dzień dobry,
  Chciałabym złożyć do sądu jeden wniosek dotyczący nabycia spadku po moim dziadku i ojcu oraz działu spadku po moim ojcu. Razem z moją siostrą napisałyśmy taki wniosek. Czy byłaby możliwość sprawdzenia przez Panią takiego wniosku i naniesienia poprawek? Jaki byłby koszt takiej usługi?

  Pozdrawiam
  Dorota Korczyc

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: