Umowa o dział spadku

Małgorzata Woźniak15 lipca 20176 komentarzy

Jako że w poprzednim wpisie wychwalałam prymat umowy o dział spadku nad sądowym działem spadku, czuję się w obowiązku przedstawić wzór takiej umowy, który możesz wykorzystać.

Przypomnę tylko, że umową o dział spadku, którą podpiszesz w zwykłej formie pisemnej nie możesz podzielić nieruchomości. Ale już samochód, skuter, wyposażenie mieszkania jak najbardziej [O tym, co to jest Dział Spadku przeczytasz tutaj >>].

 

UMOWA O DZIAŁ SPADKU

 

Zawarta w dniu 14 lipca 2017 roku w Warszawie pomiędzy:

 

  1. Anną Malinowską zam. …. przy ul….. legitymującą się d/o ……, PESEL;
  2. Dominikiem Nowakiem zam…. przy ul. ……legitymującym się d/o….., PESEL……..

zwanymi dalej „Stronami”.

 

    § 1

Strony oświadczają, że na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w ………………………………… z dnia ……………….. sygn. akt…………/zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza ……………………………………………..…………. w Kancelarii Notarialnej w …………………..………….……. Rep. nr ……………. z dnia ……………….……………… są spadkobiercami po (imię i nazwisko spadkodawcy) ………………..…………………………………… PESEL……………………………………………………, każdy w ½ części

 

    § 2

Strony zgodnie oświadczają, że z tytułu dziedziczenia o którym mowa w §1
są współwłaścicielami samochodu osobowego marki ……………o nr rejestracyjnym ………………., nr nadwozia ………………………….., rok produkcji ……………………… o wartości ……………………..zł .

    § 3

Strony zgodnie oświadczają, że dokonują zgodnie działu spadku i zniesienia współwłasności samochodu osobowego wymienionego w § 2, w ten sposób, że Anna Malinowska nabywa go na wyłączną własność z obowiązkiem spłaty na rzecz Dominika Nowaka kwoty …..w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

 

    § 4

Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia.

 

………………………..                                                                                                        ………………………..

 

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 503 662 367e-mail: kancelaria@wozniakmalgorzata.pl

{ 6 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Foster 16 lipca, 2017 o 07:13

Szanowna Pani Mecenas świetny wzór. Warto dodać, że z odsetki mogą być wyższe niż ustawowe za opóźnienie.

Odpowiedz

Dawid 3 czerwca, 2018 o 09:11

Witam, czy jest może możliwość zrobienia takiego działu w sytuacji gdzie pozostały tylko długi po zmarłym? W akcie poświadczenia dziedziczenia jest napisane, że każdy z nas ma 1/4 spadku. Czy można się odnieść do tego aktu w przypadku co do długów? Proszę o pomoc.

Odpowiedz

Małgorzata Woźniak 4 czerwca, 2018 o 06:29

Dzień Dobry,
Czy spadek przyjęliście z dobrodziejstwem inwentarza?

Odpowiedz

Wojtek 25 lutego, 2020 o 15:51

Czy można dokonać działu spadku spisując zwykłą umowę dzielącą spadek w innych proporcjach niż to wynika z prawa dziedziczenia wynikającego z aktu stwierdzenia nabycia spadku w przypadku gdy wszyscy spadkobiercy wyrażają taką wolę a spadek składa się wyłącznie z środków finansowych ?

Odpowiedz

Annabc 6 marca, 2020 o 18:37

Czy po otrzymaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedzicznia, pieniądze na koncie spadkodawcy można odebrać z banku na podstawie umowy o dział spadku bez udziału sądu i notariusza?

Odpowiedz

Sklero_San 31 sierpnia, 2020 o 09:36

Powinny być przynajmniej poświadczone podpisy spadkobierców na umowie o dział spadku (lub umowie o częściowy dział spadku). Wtedy bank będzie musiał wykonać dyspozycję spadkobiercy/spadkobierców dziedziczących pieniądze na rachunkach zmarłego w takiej proporcji/ilości jaką określono w umowie o dział spadku.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@wozniakmalgorzata.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: