Umowa o dział spadku

Małgorzata Woźniak15 lipca 20179 komentarzy

Jako że w poprzednim wpisie wychwalałam prymat umowy o dział spadku nad sądowym działem spadku, czuję się w obowiązku przedstawić wzór takiej umowy, który możesz wykorzystać.

Przypomnę tylko, że umową o dział spadku, którą podpiszesz w zwykłej formie pisemnej nie możesz podzielić nieruchomości. Ale już samochód, skuter, wyposażenie mieszkania jak najbardziej [O tym, co to jest Dział Spadku przeczytasz tutaj >>].

 

UMOWA O DZIAŁ SPADKU

 

Zawarta w dniu 14 lipca 2017 roku w Warszawie pomiędzy:

 

  1. Anną Malinowską zam. …. przy ul….. legitymującą się d/o ……, PESEL;
  2. Dominikiem Nowakiem zam…. przy ul. ……legitymującym się d/o….., PESEL……..

zwanymi dalej „Stronami”.

 

    § 1

Strony oświadczają, że na mocy prawomocnego postanowienia Sądu Rejonowego w ………………………………… z dnia ……………….. sygn. akt…………/zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia sporządzonego przez notariusza ……………………………………………..…………. w Kancelarii Notarialnej w …………………..………….……. Rep. nr ……………. z dnia ……………….……………… są spadkobiercami po (imię i nazwisko spadkodawcy) ………………..…………………………………… PESEL……………………………………………………, każdy w ½ części

 

    § 2

Strony zgodnie oświadczają, że z tytułu dziedziczenia o którym mowa w §1
są współwłaścicielami samochodu osobowego marki ……………o nr rejestracyjnym ………………., nr nadwozia ………………………….., rok produkcji ……………………… o wartości ……………………..zł .

    § 3

Strony zgodnie oświadczają, że dokonują zgodnie działu spadku i zniesienia współwłasności samochodu osobowego wymienionego w § 2, w ten sposób, że Anna Malinowska nabywa go na wyłączną własność z obowiązkiem spłaty na rzecz Dominika Nowaka kwoty …..w terminie 3 miesięcy od dnia podpisania niniejszej umowy z ustawowymi odsetkami za opóźnienie.

 

    § 4

Umowa wchodzi w życie z chwilą jej zawarcia.

 

………………………..                                                                                                        ………………………..

 

W czym mogę Ci pomóc?

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

    { 9 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

    Foster 16 lipca, 2017 o 07:13

    Szanowna Pani Mecenas świetny wzór. Warto dodać, że z odsetki mogą być wyższe niż ustawowe za opóźnienie.

    Odpowiedz

    Dawid 3 czerwca, 2018 o 09:11

    Witam, czy jest może możliwość zrobienia takiego działu w sytuacji gdzie pozostały tylko długi po zmarłym? W akcie poświadczenia dziedziczenia jest napisane, że każdy z nas ma 1/4 spadku. Czy można się odnieść do tego aktu w przypadku co do długów? Proszę o pomoc.

    Odpowiedz

    Małgorzata Woźniak 4 czerwca, 2018 o 06:29

    Dzień Dobry,
    Czy spadek przyjęliście z dobrodziejstwem inwentarza?

    Odpowiedz

    Wojtek 25 lutego, 2020 o 15:51

    Czy można dokonać działu spadku spisując zwykłą umowę dzielącą spadek w innych proporcjach niż to wynika z prawa dziedziczenia wynikającego z aktu stwierdzenia nabycia spadku w przypadku gdy wszyscy spadkobiercy wyrażają taką wolę a spadek składa się wyłącznie z środków finansowych ?

    Odpowiedz

    Sklero_San 18 grudnia, 2020 o 10:47

    Można. Będzie to umowa o dział spadku z nieodpłatnym zniesieniem współwłasności wchodzącej w skład spadku wierzytelności o zwrot środków pieniężnych z banku X.
    Nieodpłatne zniesienie współwłasności dokonane pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od spadków i darowizn na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy o podatku od spadków i darowizn.

    Odpowiedz

    Annabc 6 marca, 2020 o 18:37

    Czy po otrzymaniu notarialnego aktu poświadczenia dziedzicznia, pieniądze na koncie spadkodawcy można odebrać z banku na podstawie umowy o dział spadku bez udziału sądu i notariusza?

    Odpowiedz

    Sklero_San 31 sierpnia, 2020 o 09:36

    Powinny być przynajmniej poświadczone podpisy spadkobierców na umowie o dział spadku (lub umowie o częściowy dział spadku). Wtedy bank będzie musiał wykonać dyspozycję spadkobiercy/spadkobierców dziedziczących pieniądze na rachunkach zmarłego w takiej proporcji/ilości jaką określono w umowie o dział spadku.

    Odpowiedz

    Piotr 25 stycznia, 2021 o 13:34

    Czy umową o dział spadku po zmarłym tacie (wdowcu) można znieść współwłasność samochodu, a reszta jest dzielona ustawowo (po 1/3) w akcie poświadczenia dziedziczenia (tzn. nieruchomości i pieniadze z rachunku bankowego.
    Czy do wypłaty pieniędzy z rachunku wystarczy tylko akt dziedziczenia?.
    Jak wygląda sprawa dziedziczenia niezapłaconego częściowo przez spadkodawcę podatku od sprzedanej nieruchomości (odziedziczonej w 2015 r., sprzedanej w 2017 r.)

    Odpowiedz

    Sławomir 10 marca, 2021 o 20:23

    Dziękuję za pomocne informacje oraz wzór Umowy o Dział Spadku. Samochód został bez problemu zarejestrowany na jednego spadkobiorcę.

    Odpowiedz

    Dodaj komentarz

    Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

    Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

    Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

    Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

    Poprzedni wpis:

    Następny wpis: