grudzień 2023

Postępowanie o dział spadku a zasiedzenie

Małgorzata Woźniak05 grudnia 2023Komentarze (0)

Sposoby nabycia własności nieruchomości Większość spraw o dział spadku, które wnosimy do sądu dotyczą nieruchomości. Do wniosku o dział spadku koniecznie trzeba załączyć dowody, które potwierdzają, że nieruchomość faktycznie należała do spadkodawców. Takimi dowodami sąm.in.: