Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Małgorzata Woźniak24 września 2017Komentarze (0)

Kilka tygodni temu, pisałam w jaki sposób powinieneś sporządzić prawidłowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a także jakie dokumenty musisz załączyć do wniosku. Poniżej prezentuje przykładowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy.

Jak widzisz nie jest to żadna filozofia sporządzić taki wniosek. Problemy zaczynają się, kiedy nie znamy wszystkich spadkobierców, albo nie znamy ich miejsca pobytu, nie posiadamy wszystkich odpisów skróconych aktów stanu cywilnego. Jak postępować by uniknąć komplikacji przy sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, będę pisać na moim blogu.

 

 

Warszawa, dn. ……….. r.

 

Sąd Rejonowy w …

…Wydział Cywilny

ul……, ……….

 

 

Wnioskodawca:      1. Jan Kowalski

PESEL…..

ul……..

                                

 Uczestniczka:         Janina Malinowska

ul. ……….

 

Opłata od wniosku: 55 zł

 

Wniosek

o stwierdzenie nabycia spadku

 

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

  1. stwierdzenie, że spadek po zmarłym w dniu ……….r. w Warszawie…………. ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul….. nabyli na podstawie ustawy żona ….. i syn …………………..po ½ każde z nich,
  2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów wymienionych w uzasadnieniu wniosku na okoliczności tam wskazane,
  3. ustalenie, że każdy z uczestników poniesie koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

 

Uzasadnienie

 

            Spadkodawca …………. zmarł w dniu ………..r. w Warszawie. W dacie śmierci pozostawał w związku małżeńskim z …………. i miał jedno dziecko – syna………….. Wobec faktu, iż spadkodawca nie pozostawił testamentu na podstawie art. 931 § 1 kc spadek nabyli żona ………..i syn …………….. po ½ każde z nich.

 

Dowód:

– odpis skrócony aktu zgonu……………;

– odpis skrócony aktu małżeństwa……..;

– odpis skrócony aktu urodzenia …………

            Ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy  była ul…… w Warszawie ……….., a zatem sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest Sąd Rejonowy w …………..

            W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne, a spadkobiercy nie składali do tej chwili oświadczeń o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu i za życia spadkodawcy nie zrzekali się dziedziczenia po nim.

 

……………..
(podpis)

 

Załączniki:

– 2 odpisy wniosku wraz z załącznikami,

– dowód uiszczenia opłaty sądowej.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 503 662 367e-mail: kancelaria@wozniakmalgorzata.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/dzialspadkubeztajemnic.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@wozniakmalgorzata.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: