Wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku

Małgorzata Woźniak24 września 2017Komentarze (0)

Kilka tygodni temu, pisałam w jaki sposób powinieneś sporządzić prawidłowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku, a także jakie dokumenty musisz załączyć do wniosku. Poniżej prezentuje przykładowy wniosek o stwierdzenie nabycia spadku na podstawie ustawy.

Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku

Jak widzisz nie jest to żadna filozofia sporządzić taki wniosek.

Problemy zaczynają się, kiedy nie znamy wszystkich spadkobierców, albo nie znamy ich miejsca pobytu, nie posiadamy wszystkich odpisów skróconych aktów stanu cywilnego.

Jak postępować by uniknąć komplikacji przy sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, będę pisać na moim blogu.

***

Warszawa, dn. ……….. r.

Sąd Rejonowy w …

…Wydział Cywilny

ul……, ……….

Wnioskodawca:      1. Jan Kowalski

PESEL…..

ul……..

 Uczestniczka:         Janina Malinowska

ul. ……….

Opłata od wniosku: 55 zł

Wniosek

o stwierdzenie nabycia spadku

Działając w imieniu własnym wnoszę o:

 1. stwierdzenie, że spadek po zmarłym w dniu ……….r. w Warszawie…………. ostatnio stale zamieszkałym w Warszawie przy ul….. nabyli na podstawie ustawy żona ….. i syn …………………..po ½ każde z nich,
 2. dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z dokumentów wymienionych w uzasadnieniu wniosku na okoliczności tam wskazane,
 3. ustalenie, że każdy z uczestników poniesie koszty związane ze swoim udziałem w sprawie.

Uzasadnienie

            Spadkodawca …………. zmarł w dniu ………..r. w Warszawie. W dacie śmierci pozostawał w związku małżeńskim z …………. i miał jedno dziecko – syna………….. Wobec faktu, iż spadkodawca nie pozostawił testamentu na podstawie art. 931 § 1 kc spadek nabyli żona ………..i syn …………….. po ½ każde z nich.

 

Dowód:

– odpis skrócony aktu zgonu……………;

– odpis skrócony aktu małżeństwa……..;

– odpis skrócony aktu urodzenia …………

            Ostatnim miejscem zamieszkania spadkodawcy  była ul…… w Warszawie ……….., a zatem sądem właściwym do rozpoznania niniejszej sprawy jest Sąd Rejonowy w …………..

            W skład spadku nie wchodzi gospodarstwo rolne, a spadkobiercy nie składali do tej chwili oświadczeń o przyjęciu spadku lub jego odrzuceniu i za życia spadkodawcy nie zrzekali się dziedziczenia po nim.

 

……………..
(podpis)

 

Załączniki:

– 2 odpisy wniosku wraz z załącznikami,

– dowód uiszczenia opłaty sądowej.

          Małgorzata Woźniak
          adwokat

Photo by Scott Graham on Unsplash

***

Zrzeczenie się dziedziczenia

Na etapie postępowania o dział spadku, często spotykam się z pytaniem, Pani Mecenas czy mogę zrzec się spadku?

Potocznie przez zrzeczenie dziedziczenia rozumiesz odrzucenie spadku, pozbycie się spadku, brak chęci udziału w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku. Po prostu chcesz umyć ręce od tego spadku, nawet kiedy stanowią go same aktywa [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: