Jeden wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po kilku spadkodawcach

Małgorzata Woźniak02 maja 2018Komentarze (0)

Ostatnio sporządzałam dla Klienta wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po kilku spadkodawcach tj. po matce, która zmarła w 1984 roku; po ojcu który zmarł 1992 roku oraz po siostrze zmarłej w 2018 roku. Wszystko zawarłam w jednym piśmie. Czy tak można? TAK.

Sytuacja dokładnie przedstawiała się następująco: wnioskodawcą jest jedyny żyjący spadkobiercą po rodzicach i siostrze, bowiem siostra zmarła bezdzietnie oraz w chwili śmierci była niezamężna.

Wszyscy spadkodawcy tj. rodzice oraz siostra mojego Klienta stale przed śmiercią mieszkali pod tym samym adresem.

Wniosek podzieliłam na trzy części: w pierwszym punkcie wniosłam o stwierdzenie, że spadek po matce nabył mąż i dzieci tj. syn i córka; w drugim punkcie wniosłam o stwierdzenie nabycia spadku po ojcu, że spadek ten nabyły dzieci – córka oraz syn (mój Klient), natomiast w trzecim punkcie wniosłam o stwierdzenie nabycia spadku po siostrze, że spadek ten nabył brat w całości (mój Klient).

Właściwość sądu – ten sam sąd

W jednym wniosku mogłam wnieść o stwierdzenie nabycia spadku po kilku osobach, bowiem do przeprowadzenia tych spraw spadkowych właściwy jest jeden sąd, bowiem wszyscy spadkodawcy zamieszkiwali w okręgu tego samego sądu.

Właściwym miejscowo do przeprowadzenia postępowania o stwierdzenie nabycia spadku będzie sąd ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy.

Właściwość sądu – różne sądy

Jeżeli w sprawach o stwierdzenie nabycia spadku po wielu osobach właściwymi miejscowo będzie kilka sądów możesz zwrócić się z wnioskiem o to, aby sprawa została rozpatrzona w jednym z sądów.

Zgodnie z art. 508 § 2 kpc w wypadku gdy sąd właściwy nie może z powodu przeszkody rozpoznać sprawy lub podjąć innej czynności albo gdy wymagają tego względy celowości, sąd nad nim przełożony wyznaczy na posiedzeniu niejawnym inny sąd do rozpoznania sprawy w całości lub w części.

Stosownie do § 3 art. 508 kpc, wyznaczenie następuje z urzędu albo na przedstawienie sądu właściwego, albo też na wniosek właściwego organu lub osoby zainteresowanej, po wysłuchaniu w razie potrzeby innych osób zainteresowanych.

Co jest brane pod uwagę jako przesłanka do rozpoznania sprawy w jednym sądzie? Przede wszystkim to, że w każdym z postępowań biorą udział te same osoby. Uzasadnieniem jest także to, że większość uczestników, albo wszyscy zamieszkują na terenie konkretnego, jednego sądu.

Reasumując jeśli chcesz dochodzić stwierdzenia nabycia spadku po kilku spadkodawcach, możesz sprawy połączyć w jednym postępowaniu. Od razu we wniosku wskazujesz, że spadek ma być stwierdzony po kilku osobach.

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: