Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie ze spadku

Małgorzata Woźniak17 lutego 2019Komentarze (1)

Sąd stwierdził nabycie spadku i stajesz się ułamkowym spadkobiercą spadku, w skład którego wchodzi np. nieruchomość.

Fantastycznie, jeśli potrafisz się porozumieć z innymi spadkobiercami co do zarządu nieruchomością, dzielicie się opłatami, współdecydujecie w tym zakresie.

Możliwości jest wiele, możecie ustalić, że nieruchomość wynajmiecie, że jeden ze spadkobierców w niej zamieszka i będzie ponosić opłaty.

Możecie także od razu przestąpić do działu spadku, tj. ustalicie, które z Was przejmuje nieruchomość spłacając pozostałych. Możecie także sprzedać nieruchomość i podzielić się pieniędzmi.

Może się zdarzyć też wariant mniej optymistyczny.

Sąd stwierdza nabycie spadku, a jeden bądź kilku współspadkobierców uzurpuje sobie wyłączne prawa do nieruchomości odmawiając np. Tobie dostępu do niej.

Występujesz do sądu ze sprawą o dział spadku, jednak sprawa trwa, a Ty nadal nie masz dostępu do nieruchomości.

Co więcej, spadkobiercy zamieszkujący sporną nieruchomość, nie dość, że nie wpuszczają Cię na jej teren, to jeszcze czynią nakłady, na które Ty nie wyrażasz zgody.

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie ze spadku

Wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości ponad przysługujący udział

Możesz domagać się od pozostałych współwłaścicieli, korzystających z rzeczy wspólnej z naruszeniem art. 206 k.c. w sposób wyłączający jego współposiadanie, wynagrodzenia za korzystanie z tej rzeczy na podstawie art. 224par. 2 lub 225 k.c.

O wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy możesz wystąpić w sprawie o dział spadku, czy też w odrębnym postępowaniu, z roszczeniem o zapłatę.

Bezprawność w korzystaniu z rzeczy ponad przysługujący udział

Aby jednak zaktualizowało się roszczenie o wynagrodzenie za bezprawne korzystanie z rzeczy wspólnej musi wcześniej wystąpić element bezprawności.

Przejawem takiej bezprawności jest odmowa współwłaściciela władającego rzeczą dopuszczenia pozostałych współwłaścicieli do współposiadania.

Konieczność udowodnienia iż zostałeś pozbawiony dostępu do nieruchomości

Musisz wykazać, że zwracałeś się z wezwaniem o wydanie kluczy, do udostępnienia nieruchomości i otrzymałeś odmowę.

          Zobacz wzór wniosku o stwierdzenie nabycia spadku >>

Podam dla przykładu, w jednej ze spraw, którą prowadzę, zgłosiłam wniosek o odszkodowanie za bezumowne korzystanie.

Przeciwniczka, unikała wydania kluczy.

Została wezwana do wydania kluczy na rozprawie sądowej, fakt ten został zaprotokołowany.

Pod koniec procesu, zdecydowała się wydać klucze, wręczając je na korytarzu sądowym.

Okazało się, ze klucz nie pasował, o czym sąd został od razu poinformowany.

          Poczytaj też o stwierdzeniu nabycia spadku >>

Na kolejnej rozprawie ponownie wydała klucze, i te już pasowały.

W mojej ocenie jest kto klasyczny przykład unikania umożliwienia dostępu współwłaściciela do nieruchomości.

Ważny jest jeszcze fakt, iż nie da się przyjąć ogólnej zasady, że niezależnie od okoliczności, odmowa dopuszczenia do współposiadania zawsze będzie rodziła prawo do wynagrodzenia.

A więc będą takie okoliczności, które sprawią, że pomimo niedopuszczenia do współposiadania, nie będzie to rodziło obowiązku wynagrodzenia, np. jeśli osoba posiadająca klucze do lokalu, nie korzysta z niego i nie korzystałaby, bowiem mieszka w innej miejscowości.

          Małgorzata Woźniak
          adwokat

Photo by Zlaťáky.cz on Unsplash

***

Postępowanie o dział spadku a zasiedzenie

Większość spraw o dział spadku, które wnosimy do sądu dotyczą nieruchomości. Do wniosku o dział spadku koniecznie trzeba załączyć dowody, które potwierdzają, że nieruchomość faktycznie należała do spadkodawców [Czytaj dalej…]

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 1 komentarz… przeczytaj go poniżej albo dodaj swój }

  Justyna 11 lutego, 2020 o 16:30

  Witam serdecznie,
  zastanawia mnie, co w przypadku gdy mamy akt poświadczenia dziedziczenia i spadkobierców jest kilku. Czy w przypadku kiedy jesteśmy przed faktycznym podziałem spadku, wynajmem jednaj z nieruchomości powinniśmy rozliczać wszyscy? Czy możemy również zawrzeć umowę, czy też inny dokument w którym wprowadzimy zapisy, że wyrażamy zgodę, aby jeden ze spadkobierców wynajął nieruchomość i że nie rościmy z tego tytułu żadnych korzyści. Jesteśmy narazie ustnie dogadani co komu będzie zapisane, jednakże przed sporządzeniem aktu przez notariusza.

  Odpowiedz

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: