„Trzy w jednym” czyli podział majątku wspólnego spadkodawców, dział spadku po spadkodawcach i zniesienie współwłasności nieruchomości

Małgorzata Woźniak05 lutego 2018Komentarze (0)

Sprawy o dział spadku mogą być skomplikowane same w sobie. Poziom komplikacji wzrasta kiedy dział spadku trzeba połączyć ze zniesieniem współwłasności nieruchomości oraz podziałem majątku wspólnego małżeńskiego spadkodawców. Takie sytuacje zdarzają się często:

– bo, spadkodawca w chwili śmierci pozostawał w związku małżeńskim,

– bo, do spadku wchodzi nieruchomość, którą trzeba podzielić;

W myśl art. 689 kpc jeśli cały majątek spadkowy, stanowi współwłasność z innego tytułu niż dziedziczenie, dział spadku i zniesienie współwłasności mogą być połączone w jednym postępowaniu. Przy czym jeśli w skład spadku wchodzi udział spadkodawcy w majątku objętym wspólnością ustawową, do dokonania działu spadku niezbędne jest jednoczesne z działem spadku połączone we wspólnym postępowaniu lub uprzednie przeprowadzenie podziału majątku wspólnego (zob. uchwała SN z 2.03.1972 r., sygn. III CZP 100/71, opublik. w OSNC z 1972 r., nr 7-8, poz. 129).

Sąd w takim postępowaniu musi ustalić:

– co wchodzi w skład spadku,

– co składa się na majątek wspólny spadkodawcy i małżonka spadkodawcy,

– stopień przyczyniania się małżonków do powstania majątku wspólnego (tj. czy udziały w majątku wspólnym są równe, czy przyjąć że udziały równe nie są), a także określić sposób podziału majątku spadkowego i wspólnego.

Formułując wniosek o dział spadku, powinieneś już w nim zawrzeć wszystkie te żądania.

W przypadku nie złożenia wniosku o podział majątku wspólnego, sąd wezwie Cię do uzupełnienia braków formalnych najczęściej pod rygorem zawieszenia postępowania zgodnie z art. 177 § 1 pkt 6 kpc. Nie uzupełnienie braków formalnych w terminie spowoduje zawieszenie postępowania.

Decyzja sądu nie oznacza końca świata. Nawet po wydaniu przez sąd postanowienia zawieszającego postępowanie, wniosek o dział spadku można uzupełnić, jednak to wszystko przedłuża postępowanie, które i tak z zasady do najkrótszych nie należy.

Wzór wniosku znajdziesz tu

W czym mogę Ci pomóc?

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak w celu obsługi przesłanego zapytania. Szczegóły: polityka prywatności.

  { 0 komentarze… dodaj teraz swój }

  Dodaj komentarz

  Na blogu jest wiele artykułów, w których dzielę się swoją wiedzą bezpłatnie.

  Jeśli potrzebujesz indywidualnej pomocy prawnej, napisz do mnie :)

  Przedstaw mi swój problem, a ja zaproponuję, co możemy wspólnie w tej sprawie zrobić i ile będzie kosztować moja praca.

  Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak w celu obsługi komentarzy. Szczegóły: polityka prywatności.

  Poprzedni wpis:

  Następny wpis: