Koszty pogrzebu jako dług spadkowy

Małgorzata Woźniak10 marca 2018Komentarze (0)

Spadkobranie to nie tylko prawa, ale i obowiązki, to nie tylko aktywa, ale i pasywa.

Do pasywów zaliczyć trzeba długi spadkowe. Jeśli poniosłeś koszty pogrzebu – zakup trumny, odzieży, ceremonia w kościele, stypa – to możesz starać się o ich częściowy zwrotu od współspadkobierców.

Poniesione przez Ciebie koszty pogrzebu będą rozliczone w dziale spadku, ale też jako dług spadkowy będą brane pod uwagę przy wyliczaniu zachowku.

Koszty pogrzebu w dziele spadku

Zgodnie z art. 686 kpc w postępowaniu działowym sąd rozstrzyga o istnieniu zapisów zwykłych, których przedmiotem są rzeczy lub prawa należące do spadku, jak również o wzajemnych roszczeniach pomiędzy współspadkobiercami z tytułu posiadania poszczególnych przedmiotów spadkowych, pobranych pożytków i innych przychodów, poczynionych na spadek nakładów i spłaconych długów spadkowych.

Zatem Twoje roszczenie z tytułu spłaconych przez Ciebie długów spadkowych do chwili działu obejmuje także stosowne koszty pogrzebu spadkodawcy oraz zaspokojone roszczenia z tytułu zachowków, zapisów i poleceń.

Powszechnie wskazuje się w doktrynie, że pojęcie kosztów pogrzebu spadkodawcy obejmuje wydatki związane z nabyciem miejsca na grób i trumny oraz koszty samej ceremonii pogrzebowej, np. przewóz zwłok z innego kraju do Polski.

Musisz pamiętać, że obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu temu, kto je poniósł, dotyczy jedynie wydatków już poniesionych. Jeśli planujesz wykonać pomnik spadkodawcy, to hipotetycznych kosztów z tym związanych, nie rozliczysz w dziale spadku, jak i nie będzie to brane pod uwagę w sprawie o zachowek.

Do kosztów pogrzebu włączyć należy także wydatki na poczęstunek osób biorących udział w pogrzebie, jeśli odpowiada to zwyczajom panującym w danym środowisku i wydatek ten dokonywany jest w zakresie tych zwyczajów.

Reasumując: koszty pogrzebu możesz rozliczyć w dziale spadku, fakt, że pokryłeś koszty pogrzebu ma także znaczenie w sprawach o zachowek.

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy prawnej, zapraszam Cię do kontaktu:

tel.: +48 503 662 367e-mail: kancelaria@wozniakmalgorzata.pl


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/emarketi/domains/dzialspadkubeztajemnic.pl/public_html/wp-content/themes/thesis_189/lib/classes/comments.php on line 43

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Wyrażając swoją opinię w powyższym formularzu wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak Twoich danych osobowych w celach ekspozycji treści komentarza zgodnie z zasadami ochrony danych osobowych wyrażonymi w Polityce Prywatności

Administratorem danych osobowych jest Kancelaria Adwokacka Małgorzata Woźniak z siedzibą w Warszawie.

Kontakt z Administratorem jest możliwy pod adresem kancelaria@wozniakmalgorzata.pl.

Pozostałe informacje dotyczące ochrony Twoich danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w tutejszej Polityce Prywatności. W sprawach spornych przysługuje Tobie prawo wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Poprzedni wpis:

Następny wpis: